قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
1 |
7022 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
9 |
7022 | Economy - U
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
9 |
7022 | Economy - U
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۰
کیش
بندرعباس
9 |
7062 | Economy - L
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۰
کیش
بندرعباس
9 |
7062 | Economy - L
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۰
کیش
تهران
9 |
7052 | Economy - M
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۰
کیش
تهران
9 |
7052 | Economy - M
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۰
کیش
بندرعباس
5 |
7062 | Economy - R
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۰
کیش
بندرعباس
5 |
7062 | Economy - R
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
2 |
7056 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
4050 | Economy - HB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۳۰
کیش
تهران
9 |
7054 | Economy - N
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - HB
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۰:۱۵
کیش
تهران
9 |
2821 | Economy - UB
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۰:۱۵
کیش
تهران
9 |
2821 | Economy - UB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۳۰
کیش
تهران
9 |
7054 | Economy - N
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
کیش
مشهد
1 |
ZV4106 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۰
تهران
خرم آباد
9 |
1006 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۰
تهران
خرم آباد
9 |
1006 | Economy - BH
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۰
تهران
گرگان
1 |
Y97019 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
کیش
مشهد
5 |
ZV4106 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
کیش
مشهد
5 |
ZV4106 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
کیش
مشهد
9 |
4106 | Economy - KO
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۷:۴۰
تهران
شهرکرد
9 |
4542 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۷:۴۰
تهران
شهرکرد
9 |
4542 | Economy - BH
Chabahar
Chabahar
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۴۰
تهران
تبریز
1 |
8774 | Economy
پویا ایر
پویا ایر
EMB 170-175
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۵:۴۵
تهران
یزد
1 |
2314 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۳۰
تهران
یزد
2 |
IV6950 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۳۰
اردبیل
تهران
1 |
5634 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۳۰
تهران
اردبیل
9 |
5633 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۴۵
تهران
اردبیل
2 |
3710 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۴۵
تهران
اردبیل
2 |
3710 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۳۰
اردبیل
تهران
1 |
5634 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۳۰
تهران
اردبیل
9 |
5633 | Economy - Y
آتا
آتا
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۹:۱۰
استانبول
تبریز
5 |
6602 | Economy
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
عسلویه
تهران
2 |
2817 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۳۰
چابهار
تهران
2 |
5859 | Economy - HM
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۳۰
چابهار
تهران
2 |
5859 | Economy - HM
Chabahar
Chabahar
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۴:۴۵
تبریز
تهران
2 |
8775 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۳۰
مشهد
ساری
2 |
5802 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۳۰
مشهد
ساری
2 |
5802 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۱۵
مشهد
ساری
9 |
5804 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۱۵
مشهد
ساری
9 |
5804 | Economy - MZ
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۰
تهران
تبریز
9 |
2825 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۰
تهران
تبریز
9 |
2825 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۱۵
تبریز
تهران
9 |
2824 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۱۵
تبریز
تهران
9 |
2824 | Economy - A
Chabahar
Chabahar
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۴۰
تهران
تبریز
7 |
8774 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۳۰
تهران
تبریز
9 |
5602 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۳۰
تهران
تبریز
9 |
5602 | Economy - Y
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۳۰
بندرعباس
کیش
3 |
7063 | Business - C
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۳۰
بندرعباس
کیش
3 |
7063 | Business - C
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۵:۴۰
تهران
آبادان
1 |
7105 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۳۰
عسلویه
اصفهان
1 |
189 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
3 |
7056 | Economy - F
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
3 |
7056 | Economy - F
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۴۰
تهران
ارومیه
9 |
5680 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۷:۳۰
تهران
ارومیه
9 |
5677 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۷:۳۰
تهران
ارومیه
9 |
5677 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۳۰
ارومیه
تهران
9 |
5678 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۳۰
ارومیه
تهران
9 |
5678 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۵:۴۰
تهران
ارومیه
9 |
5680 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۴۰
ارومیه
تهران
9 |
5679 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۴۰
ارومیه
تهران
9 |
5679 | Economy - Y
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۵۰
تهران
آبادان
9 |
2877 | Economy - R
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۵۰
تهران
آبادان
9 |
2877 | Economy - R
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۳۰
چابهار
تهران
8 |
5859 | Economy - HF
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۸:۳۰
چابهار
تهران
8 |
5859 | Economy - HF
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۳۰
عسلویه
اصفهان
1 |
189 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
3 |
7056 | Economy - P
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
3 |
7056 | Economy - P
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۳:۱۰
آبادان
مشهد
4 |
4128 | Economy - M
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۵:۴۰
تهران
آبادان
1 |
7105 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۷:۴۵
آبادان
تهران
4 |
7104 | Economy - RR
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۷:۴۵
آبادان
تهران
4 |
7104 | Economy - RR
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۵:۴۰
تهران
آبادان
1 |
7105 | Economy - RR
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۵۰
تهران
آبادان
9 |
2877 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۵۰
تهران
آبادان
9 |
2877 | Economy - A
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۳۰
تهران
عسلویه
2 |
2842 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۴۵
اصفهان
مشهد
1 |
5829 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۴۵
اصفهان
مشهد
1 |
5829 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۹:۰
اصفهان
مشهد
1 |
5855 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۹:۰
اصفهان
مشهد
1 |
5855 | Economy - MZ
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۸:۴۰
اصفهان
مشهد
1 |
6208 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-83
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
تهران
3 |
6303 | Economy - DE
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
کرمان
تهران
9 |
4042 | Economy - VO
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
2 |
7056 | Economy - R
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
کیش
تهران
2 |
7056 | Economy - R
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۰
مشهد
اردبیل
9 |
4199 | Economy - VO
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۴:۵۵
قشم
اصفهان
9 |
1261 | Economy - A
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۴:۵۵
قشم
اصفهان
9 |
1261 | Economy - A
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۶:۱۰
تهران
زابل
9 |
1085 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
زابل
تهران
9 |
1084 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۹:۰
زابل
تهران
9 |
1084 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۶:۱۰
تهران
زابل
9 |
1085 | Economy - BH
پارس
پارس
Bombardier
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۲:۵
تهران
ماکو
3 |
4428 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
تهران
تبریز
2 |
7087 | Business - C
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۱۵
تهران
تبریز
2 |
7087 | Business - C
ماهان ایر
ماهان ایر
ایرباس
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۳:۲۰
تهران
عسلویه
2 |
1018 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۱۹ مرداد - ۱۶:۰
عسلویه
تهران
4 |
185 | Economy

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info