قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کاسپین ایر
کاسپین ایر
بوئینگ
شنبه ۲ مرداد - ۲۰:۲۵
اصفهان
مشهد
3 |
6905 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۱۰
تهران
مشهد
5 |
6328 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۱۰
تهران
مشهد
5 |
6328 | Economy
آتا
آتا
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۳۵
تهران
مشهد
4 |
I35698 | Economy
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۳۵
تهران
مشهد
4 |
5698 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۱۵
تهران
مشهد
2 |
6342 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۴۵
شیراز
کرمان
1 |
4563 | Economy - BH
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
2 |
5704 | Economy - P
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۱۰
تهران
مشهد
3 |
6328 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
3 |
5704 | Economy - Q
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۱۵
تهران
مشهد
1 |
6252 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۱۵
تهران
مشهد
9 |
6252 | Economy - YO
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۲۰
تهران
مشهد
4 |
6342 | Economy - YO
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
5 |
5704 | Economy - B
سیستمی
معراج
معراج
A319
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۴۵
تهران
مشهد
1 |
2804 | Economy - V
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
5 |
5704 | Economy - V
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۳۵
تهران
مشهد
1 |
5698 | Economy - A
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
3 |
4107 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۱۵
تهران
مشهد
3 |
6252 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
1 |
4107 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
2 |
4107 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
5 |
5704 | Economy - O
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۵۹
اهواز
تهران
4 |
019 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۵
تهران
کرمانشاه
1 |
5710 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
4 |
4107 | Economy - A
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۵۹
اهواز
تهران
2 |
019 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۵۹
اهواز
تهران
3 |
019 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۴:۴۵
تهران
شیراز
4 |
4077 | Economy - ZD
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۱۰
تهران
گرگان
8 |
630 | Economy - S
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۳۵
تهران
مشهد
1 |
5698 | Economy - F
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۱۵
طبس
تهران
5 |
1028 | Economy - BH
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
5 |
5704 | Economy - R
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۰:۵
تهران
شیراز
5 |
3777 | Economy - M
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۵
تهران
کرمانشاه
3 |
I35710 | Economy
آتا
آتا
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۵
تهران
کرمانشاه
4 |
I35710 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
3 |
ZV4107 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۱۰
تهران
گرگان
8 |
630 | Economy - V
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
مشهد
کیش
5 |
4107 | Economy - X
سیستمی
معراج
معراج
A319
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۴۵
تهران
مشهد
2 |
2804 | Economy - N
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۲۰
تهران
کرمانشاه
2 |
IV032 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
3 |
5704 | Economy - S
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۴۵
مشهد
رشت
3 |
IV6962 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۲۰
اهواز
تهران
1 |
021 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۲۰
اهواز
تهران
4 |
021 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۳۵
تهران
مشهد
1 |
5698 | Economy - L
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۲۰
اهواز
تهران
3 |
021 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۰:۵
تهران
شیراز
7 |
3777 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
نامشخص
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۵۵
عسلویه
تهران
5 |
1305 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۱۰
تهران
گرگان
8 |
630 | Economy - W
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۱۰
تهران
مشهد
4 |
6224 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۲۱:۵۰
بندرعباس
تهران
8 |
4038 | Economy - XL
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۱۶:۵۵
اهواز
تهران
2 |
4020 | Economy - F
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۵۰
اهواز
تهران
5 |
IRZ131 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۵۰
اهواز
تهران
5 |
IRZ131 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
3 |
5704 | Economy - I
سیستمی
معراج
معراج
A319
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۴۵
تهران
مشهد
2 |
2804 | Economy - M
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۲۵
تهران
بندرعباس
2 |
4039 | Economy - Z
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۰:۵
تهران
شیراز
9 |
3777 | Economy - Q
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
شنبه ۲ مرداد - ۲۲:۴۵
استانبول
تهران
6 |
QB2214 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
شنبه ۲ مرداد - ۲۲:۴۵
استانبول
تهران
7 |
QB2214 | Economy
ایران آسمان
ایران آسمان
A340
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۱۰
استانبول
تهران
5 |
513 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۲۰
تهران
اهواز
2 |
020 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
737
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۱۰
تهران
مشهد
4 |
6224 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۱۵
کیش
ایلام
6 |
ZV4053 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۴۵
عسلویه
شیراز
6 |
6948 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۰
تهران
مشهد
1 |
6256 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۰
تهران
مشهد
2 |
6256 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۳۰
تهران
مشهد
3 |
4057 | Economy - F
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۲۰
تهران
اهواز
3 |
020 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۵
تهران
کرمانشاه
3 |
5710 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۲ مرداد - ۲۳:۴۵
کرمانشاه
تهران
1 |
625 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۳۰
تهران
رشت
9 |
5704 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۱۰
تهران
گرگان
8 |
630 | Economy - Y
آتا
آتا
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۴۰
کرمانشاه
تهران
1 |
I35711 | Economy
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۸:۴۰
کرمانشاه
تهران
2 |
I35711 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۲۰
تهران
کرمانشاه
3 |
QB1291 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۲۰
تهران
کرمانشاه
3 |
QB1291 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۲۰
تهران
اهواز
2 |
020 | Economy
آتا
آتا
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۱۰
تهران
یزد
4 |
I35625 | Economy
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۱۰
تهران
یزد
5 |
I35625 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۱۰
تهران
یزد
2 |
5625 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۲۲:۴۰
اهواز
تهران
1 |
4012 | Economy - FD
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
F100
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۳۰
اهواز
تهران
2 |
2621 | Economy - B
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۵۰
تهران
اهواز
6 |
IRZ130 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۵۰
تهران
اهواز
6 |
IRZ130 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۰
تهران
بندرعباس
6 |
IRZ182 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
یکشنبه ۳ مرداد - ۷:۴۵
تهران
مشهد
2 |
2804 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۳ مرداد - ۰:۵
تهران
شیراز
9 |
3777 | Economy - X
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۱۰
بندرعباس
تهران
6 |
IRZ183 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۱۰
بندرعباس
تهران
6 |
IRZ183 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۰:۳۰
تهران
سبزوار
3 |
5656 | Economy - R
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۳ مرداد - ۱۱:۳۰
اصفهان
کیش
8 |
4004 | Economy - FV
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۱۹:۲۵
تهران
بندرعباس
8 |
4039 | Economy - ZF
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۲ مرداد - ۲۱:۵۰
بندرعباس
تهران
9 |
4038 | Economy - ZF
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۳ مرداد - ۶:۴۰
تهران
بندرعباس
5 |
IRZ182 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
شنبه ۲ مرداد - ۲۱:۱۵
تهران
کیش
1 |
7057 | Economy - B
معراج
معراج
ایرباس
یکشنبه ۳ مرداد - ۹:۲۵
عسلویه
تهران
2 |
2817 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۳۰
تهران
شیراز
8 |
6283 | Economy - YZ
تابان ایر
تابان ایر
نامشخص
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۳۰
تهران
شیراز
6 |
6283 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۳ مرداد - ۵:۳۰
تهران
شیراز
8 |
6283 | Economy

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info